Ολοκλήρωση του νέου web site της εταιρίας Λάγιος & ΣΙΑ Ο.Ε.

04/12/2013
από Business Com Admin -

Η Λάγιος Κων/νος και ΣΙΑ Ε.Π.Ε. είναι εταιρεία ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλους ζωής (ΟΤΚΖ) και είναι συμβεβλημένη με την εναλλακτική διαχείρηση οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ).

Η εταιρεία ανακύκλωσης ιδρύθηκε το 2007 και με συνεχή επέκταση και ανάπτυξη διαχειρίζεται την ανακύκλωση των οχημάτων ιχ/φιχ και σκράπ συμβάλωντας στην προστασία του περιβάλλοντος και στη μείωση περιβαλοντικών επιπτώσεων.

www.lagios.eu

Tags: ανακύκλωση αυτοκινήτων, απόσυρση αυτοκινήτων, διεκπαιρεώσεις, αυτοκίνητα, ανακύκλωση