Ολοκλήρωση του νέου web site της εταιρίας Ταβουλαρέας Ηλίας

29/10/2012
από Business Com Admin -

Η εταιρία "Ταβουλαρέας Ηλίας – Μηχανήματα και εξαρτήματα ψύξης και κλιματισμού" δραστηριοποιείται από το 1965 στο χώρο της εμπορίας ψυκτικών μηχανημάτων, εξαρτημάτων και ψυκτικών ρευστών που προορίζονται για εφαρμογές επαγγελματικής αλλά και βιομηχανικής ψύξης και κλιματισμού. Είναι εξουσιοδοτημένος διανομέας των κυριότερων Ευρωπαϊκών εργοστασίων και διαθέτει άμεση πρόσβαση σε προϊόντα και τεχνική πληροφόρηση.

www.tavoulareas.gr

Tags: Ταβουλαρέας, ψυκτικά μηχανήματα, εξαρτήματα ψύξης, εξαρτήματα κλιματισμού, Copeland, Friga-Bohn, Alco Controls