Υπηρεσία Δημοσίευσης Ισολογισμών e-balance

18/06/2013
από Business Com Admin -

Το e-balance είναι η Πρώτη Οn-line Υπηρεσία Δημοσίευσης Ισολογισμών. Σύμφωνα με τον νόμο 4072 ΦΕΚ (Α/86/11-4-2012) καταργήθηκε η υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών σε οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες και αντικαταστάθηκε με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

www.e-balance.gr

Tags:δημοσίευση ισολογισμών, ισολογισμός, ισολογισμοί αε, ισολογισμοί επε, e-balance, ebalance, δημοσίευση ισολογισμών στο διαδίκτυο