Ηλεκτρονική Τιμολόγηση /

e-Invoicing

Τι είναι Ηλεκτρονική Τιμολόγηση;


Αρχικά, ο όρος Ηλεκτρονική Τιμολόγηση δημιουργήθηκε λόγω της ανάγκης ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης αλλά και της λειτουργίας των Επιχειρήσεων. Αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός ονομάστηκε Ηλεκτρονικά Βιβλία (myData που είναι η εφαρμογή της ΑΑΔΕ). Ένα από τα μέσα άντλησης πληροφοριών του myData είναι η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση.

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία θα έχουν υποχρεωτική ισχύ από τον Ιούνιο του 2020, μετά από χρονική παράταση και πιλοτικά θα ξεκινήσει ταυτόχρονα και η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση με σκοπό να γίνει και αυτή υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις.

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση είναι η ανταλλαγή ψηφιακών τιμολογίων μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οντοτήτων (επιχειρήσεων, δημοσίου, φυσικών προσώπων) που εμπλέκονται σε μια εμπορική συναλλαγή σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή τη χρονική στιγμή που εκδίδονται.

Η εξέλιξη του όρου σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία και την ευρωπαϊκή δεν αφορά μόνο την έκδοση και λήψη του ψηφιακού παραστατικού, αλλά και την αυτοματοποίηση του συνόλου των διαδικασιών που το αφορούν, από την αρχειοθέτηση και ανάκτησή του έως τη διαχείριση των διαφωνιών που μπορεί να προκύψουν.

Επίσης, δεν περιορίζεται μόνο στα απαραίτητα συνοδευτικά πώλησης, αλλά αφορά όλα τα εκδιδόμενα από τα συστήματα ERP έγγραφα μεταξύ δύο εμπορικών εταίρων: προσφορές, παραγγελίες, εντολές αγοράς κ.λπ.

 

Πώς γίνεται η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στην πράξη;


Εμείς στη Business Com είμαστε προετοιμασμένοι και παρέχουμε λύσεις λογισμικών εφαρμογών και προγραμμάτων της SOFTONE και της PROSVASIS που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ αλλά και των επιχειρήσεων ώστε να εκμεταλλευτούν την αλλαγή για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες και με μεγαλύτερο όφελος για την λειτουργία της επιχείρησης με το μικρότερο κόστος. Εκδηλώστε ενδιαφέρον για κάποιο από τα παρακάτω και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να αναλύσουμε τις ανάγκες σας.

*Στις παρακάτω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Softone 120
219,00 
ενοικίαση το έτος/χρήστη
*Υποχρεωτική ετήσια σύμβαση χρήσης
Βασικές Ενότητες
 • Διαχείριση Αποθήκης
 • Εμπορική Δραστηριότητα
 • Διαχείριση Συναλλασσόμενων
 • Χρηματοοικονομική Διαχείριση
 • Reporting Tools
Επιλογές:

 • Ενοικίασης
Softone Start
299,00 
ενοικίαση το έτος/χρήστη
*Υποχρεωτική ετήσια σύμβαση χρήσης
Βασικές Ενότητες
 • Διαχείριση Αποθήκης
 • Εμπορική Δραστηριότητα
 • Διαχείριση Συναλλασσόμενων
 • Χρηματοοικονομική Διαχείριση
 • Reporting Tools
 • Extra Tools
Δυνατότητα σύνδεσης με
Web & Mobile Εφαρμογές
Επιλογές:

 • Ενοικίασης
Softone Express
499,00 
ενοικίαση το έτος/χρήστη
*Υποχρεωτική ετήσια σύμβαση χρήσης
Βασικές Ενότητες
 • Διαχείριση Αποθήκης
 • Εμπορική Δραστηριότητα
 • Διαχείριση Συναλλασσόμενων
 • Reporting Tools
 • Δυνατότητα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
 • Βασική λειτουργικότητα CRM
Δωρεάν 3 επιπλέον ενότητες
από πληθώρα επιλογών
Δυνατότητα σύνδεσης με
Web & Mobile Εφαρμογές
Επιλογές:

 • Ενοικίασης

 • Cloud
* Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α